nhứng thói quen gây hại chó núi đôi

Những thói quen gây hại cho “núi đôi”

hau-qua-cua-an-kieng

Tốt nhất là nên tắm nước ấm lúc đầu, sau chuyển nhiệt độ nước lạnh dần, như thế vừa mát-xa cho ngực lại vừa khiến