Dạy Trẻ

Làm thế nào để bé lạc quan hơn?

daytre

Bạn nên dạy cho trẻ đừng bao giờ phạm lỗi có tính chất lập đi lập lại, có tính hệ thống. Lạc quan, yêu đời

Vì sao trẻ lại nói lắp?

tai-sao-tre-noi-lap1453482447

Tật nói lắp thường có tính di truyền, người ta nhận thấy trong gia đình có nhiều người nói lắp thì khả năng nói lắp

Bí quyết giúp khởi dậy tiềm năng sáng tạo nơi con trẻ

screen_shot_2016-09-28_at_9-58-37_sa

Trong thực tế đôi khi phải tạo cho trẻ biết cách vận dụng, xoay xở, suy nghĩ để giải quyết vấn đề. Tất cả mọi